Chcę pomóc


Zapłać przez Dotpay


Zapłać przez SMS

Niepełnosprawność kluczem do aktywności zawodowej

„Niepełnosprawność kluczem do aktywności zawodowej”-celem projektu jest prowadzanie działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy poprzez zwiększanie dostępu do specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Senior aktywny obywatel

Senior aktywny obywatel to projekt – Fundacji „Blask Nadziei" skierowany do 70 osób w szczególności osób starszych (kobiet i mężczyzn) w wieku 60+ (bezpośredni odbiory programu) z obszaru woj. małopolskiego, głównie M. Kraków i gmin ościennych oraz woj. świętokrzyskiego, głównie M. Kielce i gmin ościennych.

Projekt pt. "Nasza przyszłość - program streetworkingu skierowany do dzieci i młodzieży"

Przystępujemy do realizacji projektu pt. "Nasza przyszłość - program streetworkingu skierowany do dzieci i młodzieży". Projekt współfinansowany jest przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Wspieramy polskich sadowników i producentów

Prowadzimy akcje wspierające polskich producentów. Promujemy zdrową żywność i zachęcamy do spożywania polskich produktów.

II Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy

13 września 2014 r. w ramach projektu "Biegać każdy może" współfinansowanego z UE zorganizowany został "II Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy".